20% of ad clicks on average are frauds

Don't pay for clicks generated by bots, competitors
or uninterested clickers

This article has not been translated to English US.

Oszustwa w modelu reklamowym typu płatność za kliknięcie

TrafficWatchdog team

13.03.2018 r.

reklama, oszustwa

source: fotolia (https://pl.fotolia.com/)

Aby zrozumieć, jak oszuści wykorzystują reklamy internetowe ważne jest, aby zrozumieć jak działają różne modele reklam. Pay Per Click (w skrócie PPC, płatność za kliknięcie - lub też Cost Per Click, CPC) jest zdecydowanie największym modelem wykorzystywanym w reklamie internetowej, wykorzystywany jest przez takich gigantów jak Google, Facebook, Bing i innych.

Przykładem może być AdWords gdzie, w przeciwieństwie do innych internetowych modeli reklamowych, PPC przynosi obustronne korzyści zarówno reklamodawcom jak i wydawcom. Reklamodawcy mogą podzielić budżet między słowa kluczowe i mieć możliwość ich ciągłej kontroli i zmiany. Mogą dostosowywać wydatki w dowolnym momencie. Inne metody, takie jak stałe reklamy w postaci banerów, zwykle wymagają od reklamodawców zobowiązania do co najmniej pełnego miesiąca lub minimalnych wydatków, które nie zapewniają takiej elastyczności. Wydawcy z kolei korzystają z tego modelu płatności wykorzystując go poprzez ciągłą zmianę popytu na słowa kluczowe.

Oszustwa związane z kliknięciem powodują naliczanie kosztów u reklamodawców. Szacuje się, że tylko 2017 roku co piąte kliknięcie było nieuczciwe [1], a ich liczba wzrasta z każdym miesiącem. Tego typu nieuczciwe praktyki są najczęściej wykonywane przez konkurencję. Szybkie „wyklikanie” reklamy powoduje, że ona znika, a konkurent-oszust ma większą szansę na pokazanie swojej reklamy w kolejnych odsłonach zamiast reklamy ofiary. Co robić w takiej sytuacji? Czy płacić za jeszcze większą liczbę kliknięć? Ale czy znów konkurencja nie dokona tego samego oszustwa narażając na jeszcze większe koszty?

Tego typu nieuczciwe działania fałszują też dane analityczne, na których opierają się decyzje marketingowe. Gdy wyświetlana jest reklama i podlega ono nieuczciwym kliknięciom, dane analityczne wówczas jasno wskazują, że współczynnik klikalności jest bardzo wysoki, a współczynnik konwersji bardzo niski. Ponieważ za każde kliknięcie jest naliczona opłata, koszt reklamy przewyższy zysk, a więc naturalnym jest, że należy z takiej formy reklamy zrezygnować.

Jeżeli jednak posiadamy odpowiednie dane i są one monitorowane na bieżąco, wówczas istnieje duża szansa, że można zauważyć zmiany w kliknięciach reklamy. Mając jeszcze dokładniejsze dane można zauważyć pewną powtarzalność w danych pozyskanych od klienta, z którego następowało połączenie ze stroną reklamodawcy. To może ochronić reklamodawcę przez wszczęcie alarmu związanego z tym typem reklamy.

Podsumowując można powiedzieć, że oszustwa realizowanego w modelu płatności PPC mają na celu głównie generowanie nieuczciwych obciążeń u reklamodawców. Zachęcamy do czytania kolejnych artykułów. Już w następnym zaprezentujemy typy oszustów, którzy odpowiadają za nieuczciwe generowanie klików.

Contact us

in order to present me a product offer and for marketing purposes. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer information, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

within the meaning of art. 10 paragraph 2 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204) to the provided e-mail address and telephone number. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer informations, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

in relation to the phone number and email address I have provided for direct marketing purposes by Spark DigitUP Sp. z o.o., owner of the TrafficWatchdog.pl