20% of ad clicks on average are frauds

Don't pay for clicks generated by bots, competitors
or uninterested clickers

This article has not been translated to English US.

System reklam – gdzie są miejsca na nadużycia?

TrafficWatchdog team

09.03.2018 r.

reklama, oszustwa

source: fotolia (https://pl.fotolia.com/)

System reklamowy składa się z dwóch głównych stron: (1) sprzedawców, którzy zapewniają zasoby ruchu reklamowego, oraz (2) kupujących, którzy kupują ruch w celu dostarczenia swoich reklam do odbiorców. Najważniejszą część sprzedających stanowią wydawcy. Świadczą oni usługi sieciowe dla użytkowników, czyli generują ruch reklamowy, gdy użytkownik odwiedza ich witryny. Mówiąc inaczej, żądanie użytkownika odpowiedzialne za wejście na witrynę wydawcy stwarza możliwość wyświetlania jednej lub wielu reklam temu użytkownikowi. Zatem wydawca może sprzedać tę możliwość reklamodawcom, którzy są zainteresowani wyświetlaniem swoich reklam.

Uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji jest ostatecznym celem zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców. Niestety, aby zwiększyć przychody, obydwie strony systemu reklamy cyfrowej mogą wykonywać nieetyczne i nieuczciwe działania do osiągnięcia swoich celów. Na przykład niektórzy reklamodawcy mogą wyczerpać budżety marketingowe rywali poprzez odpowiednio przeprowadzone nadużycia. Podobnie niektórzy wydawcy generują różne pułapki, aby zwabić użytkowników do przeglądania lub klikania reklam dotyczących produktów, którymi użytkownicy nie są zainteresowani. W takich okolicznościach zarówno złośliwi reklamodawcy, jak i wydawcy są oszustami. Dążąc do kierowania na różne modele cenowe, tj. CPM, CPC i CPA, oszuści stale próbują wprowadzić nadużycia do systemu reklamowego, w którym oszustwa opierają się na wyświetleniach, kliknięciach lub działaniach. W kolejnym artykule opiszemy oszustwa reklamowe odpowiadając na trzy główne pytania: kto, co i jak?

Contact us

in order to present me a product offer and for marketing purposes. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer information, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

within the meaning of art. 10 paragraph 2 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204) to the provided e-mail address and telephone number. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer informations, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

in relation to the phone number and email address I have provided for direct marketing purposes by Spark DigitUP Sp. z o.o., owner of the TrafficWatchdog.pl