20% of ad clicks on average are frauds

Don't pay for clicks generated by bots, competitors
or uninterested clickers

This article has not been translated to English US.

Czy istnieją nadużycia w rynku reklam internetowych?

TrafficWatchdog team

07.03.2018 r.

reklama, oszustwa

source: fotolia (https://pl.fotolia.com/)

Odpowiedź brzmi – oczywiście. Jednak w materiałach branżowych dotyczących rynku reklam w Internecie trudno znaleźć publikacje, które systematycznie podsumowują nadużycia i obnażają oszustwa w ekosystemie reklam. Ogromna wielkość tej branży internetowej powoduje pojawianie się podejrzanej obecności niedozwolonych działań. Reklamodawcy zdają sobie sprawę z części nadużyć, próbują z nimi walczyć, ale wciąż istnieje wiele pytań, których odpowiedzi pozostają niejasne nawet dla praktyków branżowych:

  • Jakie są główne rodzaje oszustw w systemach reklamowych?
  • Jakie są główne metody wykorzystywane do wykrywania takich oszustw?
  • Jakie są dostępne miary i narzędzia do oceny nadużyć?
  • Jaki jest aktualny poziom badań w tej dziedzinie?
  • Jak się przed bronić przed tego typu oszustwami?

W kolejnych artykułach postaramy się nakreślić skalę nadużyć w rynku reklam internetowych, rodzaje oszustw w różnych modelach reklam, a przede wszystkim pokażemy, że można z nimi skutecznie walczyć.

Recommended articles

Contact us

in order to present me a product offer and for marketing purposes. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer information, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

within the meaning of art. 10 paragraph 2 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204) to the provided e-mail address and telephone number. Spark DigitUP Sp. z o.o. as the Administrator, observing the provisions on the protection of personal data, has informed me of my right to access, delete, forget and transfer informations, as well as rectify, supplement and limit the processing of my data in the manner arising from [Privacy Policy].

in relation to the phone number and email address I have provided for direct marketing purposes by Spark DigitUP Sp. z o.o., owner of the TrafficWatchdog.pl