Średnio 20% klików to fraudy

Nie płać za kliki generowane przez boty, konkurencję
lub niezainteresowanych wyklikiwaczy

Czym są leady fraudowe i jakie ich rodzaje można wyróżnić?

Zespół TrafficWatchdog

14.05.2019 r.

click, spamming, fraud leads

Fraud Leady

źródło: opracowanie własne

Leadem nazywa się pozyskiwane przez lub dla reklamodawcy dane kontaktowe osób zainteresowanych jego ofertą. W idealnym założeniu pragnący dokonać zakupu klient sam wypełnia odpowiedni formularz lub w inny sposób przekazuje firmie swoje dane, aby ta mogła się z nim skontaktować. Jednak duże potrzeby reklamodawców związane z pozyskiwaniem danych kontaktowych sprawiły, że CPL (Cost Per Lead) stał się jednym z najpopularniejszych modeli stosowanych w afiliacji. Polega on na wynagradzaniu wydawców za pozyskanie poprawnych danych kontaktowych osób, które wyraziły odpowiednie zgody i są zainteresowane ofertą reklamodawcy. Niestety w praktyce nie jest to takie proste, a wielu wydawców oszukuje swoich partnerów przekazując im tak zwane leady fraudowe.

Czym właściwie jest fraud lead?

Lead fraudowy, a więc fałszywy, to lead dla reklamodawcy bezużyteczny, a czasem wręcz generujący dla niego dodatkowe koszty. Niepoprawność takich przekazywanych reklamodawcy formularzy kontaktowych może wynikać z wielu czynników, dlatego można wyróżnić kilka rodzajów fraudowych leadów:

  • leady błędnie wypełnione – formularze kontaktowe, które zostały przez pomyłkę wypełnione niewłaściwymi danymi również uznawane są za leady fraudowe, choć nie stanowią typowego oszustwa. Są bowiem konsekwencją błędu, a nie umyślnego działania. Do najczęściej spotykanych błędów sprawiających, że reklamodawca nie może skontaktować się z potencjalnym klientem zalicza się niepoprawną domenę w adresie email, pomylone cyfry w numerze telefonu lub literówki w innych danych, choć mają one znacznie mniejsze znaczenie.
  • leady zawierające nieprawdziwe dane – część wydawców uzupełnia formularze kontaktowe nieprawdziwymi danymi licząc na to, że wynagrodzenie zostanie im wypłacone. Takie oszustwa są niestety dość powszechne, wydawca może osobiście wypełniać formularze złymi danymi lub robić to w sposób zautomatyzowany za pomocą odpowiednich programów lub BOTów. W przypadku tego typu fraudów nieistniejące leady trafiają do reklamodawcy generując dla niego niepotrzebne koszty związane z ich obsługą.
  • leady zawierające prawdziwe dane, jednak przekazane reklamodawcy bez zgody osoby, której dane dotyczą – ten rodzaj oszustw fraudowych jest najbardziej niebezpieczny ponieważ dotyczy nielegalnego udostępniania cudzych danych osobowych. W świetle RODO, a więc Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, każda osoba wypełniająca formularz kontaktowy powinna czynnie wyrazić odpowiednią zgodę. Jeśli taka zgoda nie została udzielona, przekazanie danych jest oszustwem i może być dla reklamodawcy przyczyną wielu kłopotów. Ochrona przed tego typu fraudami powinna być bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa kontaktującego się z osobami, których dane pozyskane zostały przez leady. Zgłoszeni za pomocą tego typu fraudów potencjalni klienci nie tylko nie są zainteresowani ofertą, ale mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich dane zostały przekazane reklamodawcy.
  • leady stare, zwane zimnymi – nawet jeśli leady zawierają poprawne dane i zostały przekazane zgodnie z wolą podmiotów danych, których dotyczą, wciąż mogą one być formą oszustwa. Dzieję się tak na przykład jeśli od czasu zebrania danych do czasu przekazania ich reklamodawcy minie relatywnie dużo czasu. Niektórzy wydawcy gromadzą duże ilości danych kontaktowych klientów zainteresowanych pewnymi produktami i usługami, a następnie udostępniają je kilku firmom oferujących te produkty lub usługi. Nie robią tego jednak równocześnie – przekazują dane jednemu reklamodawcy, anastępnie kolejnemu i kolejnemu. Na rynku, w którym działa wielu przedsiębiorców czas dotarcia do klienta jest kluczowy, aby sprzedaż doszła do skutku – dlatego jest to tak istotne. Czasem ten sam zestaw danych udostępniany jest nawet temu samemu reklamodawcy po tym jak minie okres, w którym lead mógłby zostać uznanyza duplikat. Starsze leady zwane są często zimnymi i mogą być legalnie sprzedawane jeśli reklamodawcy są świadomi daty ich pozyskania. Jeśli jednak stawka została ustalona za leady świeże (przekazywane reklamodawcy na bieżąco), a wydawca pomimo tego przekazuje leady zimne dochodzi do oszustwa.

Konsekwencje oszustw leadowych

Wśród wielu negatywnych skutków jakie fraudowe leady mogą przynieść reklamodawcy najpoważniejsze to:

  • sztuczne koszty – w tej kategorii efektów oszustw leadowych zawiera się zarówno wynagrodzenie przekazane fraudowemu wydawcy jak też koszty obsługi niewłaściwych leadów – takie jak utrzymanie call center, wysyłanie do klientów wiadomości email i sms, obsługa połączenia przez operatora itp.
  • stracony czas – czas poświęcony na weryfikację niepoprawnego leada to również forma kosztu. W tym czasie można bowiem obsłużyć klientów rzeczywiście zainteresowanych zakupem i wygenerować dla firmy przychody.
  • utrata reputacji – oszustwa leadowe mogę źle wpływać na wizerunek firmy. Jeśli firma zbyt często weryfikuje niewłaściwe dane kontaktowe, może otrzymać łatkę „nękającej klientów”, co z pewnością wpłynie na częstotliwość odbierania od niej telefonów i nastroje potencjalnych klientów.
  • konsekwencje prawne – jeśli w niewłaściwych leadach używane są niezgodnie z prawem cudze dane osobowe, przedsiębiorstwo musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, audytami ze strony instytucji państwowych itp. Generuje to wszystkie inne przykre konsekwencje jak duże koszty finansowe (w tym wynajęcie firm prawniczych), stratę czasu oraz naruszenie dobrego wizerunku firmy.

Ochrona przed fraudowymi leadami

Przed oszustwami fraudowymi można chronić się na wiele sposobów. Jednym z nich jest uważne dobieranie partnerów. Zawsze należy „zasięgnąć języka” i upewnić się, że afiliant z którym chcemy działać jest wiarygodny. Trzeba jednak pamiętać, że dana sieć afiliacyjna nie kontroluje wszystkich swoich wydawców, a tym bardziej każdego pozyskiwanego prze nich leada i tym samym może nie być świadoma zaistnienia oszustwa.

Inną metodą jest dokładne określenie warunków, które lead musi spełnić, aby był poprawny – zarówno przy formularzu kontaktowym jak też w ofercie współpracy zamieszczanej w programach partnerskich. Na nic jednak zda się to jeśli leady nie są w odpowiedni sposób weryfikowane. Nawet jeśli ostatecznie wynagrodzenie za niepoprawnego leada nie zostanie wypłacone sama weryfikacja danych może wiązać się z kosztami i innymi negatywnymi konsekwencjami. Dlatego lepiej skorzystać z usług ekspertów, którzy mogą zidentyfikować fałszywego leada jeszcze zanim trafi do obsługi – na przykład przez rozpoznanie fraudowego wydawcy i zablokowanie go.

Skontaktuj się z nami

w celu przedstawienia mi oferty produktów oraz w celach marketingowych. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu oraz adresu email dla celów marketingu bezpośredniego przez Spark DigitUP Sp. z o.o., właściciela serwisu TrafficWatchdog.pl.