Średnio 20% klików to fraudy

Nie płać za kliki generowane przez boty, konkurencję
lub niezainteresowanych wyklikiwaczy

Słowniczek pojęć związanych z fraudami online

Zespół TrafficWatchdog

08.09.2020 r.

online, frauds, glossary, Internet, lead, click, bot, DDoS, fingerprint

Słowniczek pojęć związanych z fraudami online

źródło: opracowanie własne

Fraud internetowy - to rodzaj oszustwa, które dokonywane jest za pomocą internetu i jest związane z cyberprzestępczością. Najczęściej tego typu fraudy obejmują handlowanie danymi osób bez uzyskania ich zgody, dostarczanie nieprawidłowych informacji i sztucznych przejawów aktywności (jak leady, kliki, pobrania, odsłony czy wyświetlenia) w celu oszukania reklamodawców i wyciągnięcia od nich niesłusznej zapłaty.

Wyklikiwanie reklam, click spamming - to fraud internetowy najczęściej związany z płatnymi formami reklamy online jak na przykład Google Ads, polegający na celowym wytworzeniu dużej ilości niepoprawnych kliknięć, a więc kliknięć, które oddane zostały świadomie, ale nie miały na celu zapoznania się ze stroną docelową (na którą kliknięcie prowadzi) lub publikowanymi na niej treściami. Tego typu oszustwa najczęściej dopuszcza się nieuczciwa konkurencja w celu wygenerowania znacznych kosztów dla reklamodawcy oraz (lub) wyczerpania dziennego limitu kampanii reklamowej Google Ads (jeśli taki został przewidziany przez reklamodawcę).

Fraud Kliki - z fałszywym kliknięciem mamy więc do czynienia jeśli osoba klikająca nie jest rzeczywiście zainteresowana ofertą reklamodawcy lub contentem publikowanym na danej stronie, a mimo to wykonuje kliknięcie (lub programuje do tego odpowiedni program na przykład BOTa).

Lead - to dane osoby lub firmy, wprowadzane na stronie internetowej, przekazane w formie wypełnionego formularza kontaktowego lub w innej formie zgłoszone lub przekazane reklamodawcy, aby mógł on nawiązać kontakt z osobą zainteresowaną jego ofertą. Leady powinny być zawsze wysyłane przez osobę, której dane dotyczą, lub za jej aktywną zgodą na przekazanie jej danych oraz na kontakt ze strony firmy, do której te dane trafią. Jeśli leady, a więc informacje o potencjalnych klientach, wraz ze zgodą na kontakt dostarczane są reklamodawcy przez zewnętrznych Partnerów w zamian za korzyści finansowe - mamy do czynienia z modelem rozliczania CPL (Cost per Lead), a więc wynagrodzenie naliczane jest za każdego pozyskanego leada, który spełni określone przez reklamodawcę warunki.

Fałszywy (śmieciowy) lead, Fraud Lead - to informacje kontaktowe danej osoby lub firmy przekazane do Reklamodawcy bez uzyskania odpowiednich zgód od osób, których dane dotyczą, przesłane w niewłaściwy sposób albo zawierające błędy lub nieprawdziwe informacje. W praktyce z fałszywym leadem mamy do czynienia wtedy, kiedy reklamodawca nie może użyć zawartych w nim danych, aby skontaktować się z potencjalnym klientem i przeprowadzić właściwej rozmowy sprzedażowej. Z dostarczaniem znacznych ilości fraudowych leadów najczęściej mamy do czynienia podczas kampanii afiliacyjnych, kiedy rozliczanie odbywa się we wspomnianym już modelu CPL.

Wydawcy afiliacyjni – to pośrednicy promujący oferty reklamodawców na swoich stronach internetowych, poprzez wysyłanie reklam do posiadanych przez nich baz danych lub dostarczający dane potencjalnych klientów do reklamodawy w zamian za prowizję w ramach działania określonego programu afiliacyjnego.

Fraudowi wydawcy – to wydawcy afiliacyjni działający na niekorzyść reklamodawcy, a więc pragnący go oszukać poprzez dostarczanie niepoprawnych danych, lub fabrykowanie sztucznych przejawów aktywności, za które przewidziane jest wynagrodzenie. Przykładem nieuczciwych praktyk takich fraudowych wydawców może być: wyklikiwanie przez nich reklam umieszczanych na ich stronach, generowanie przez nich sztucznych leadów i klików, zawyżanie liczby wyświetleń reklamy itp. Nieuczciwi wydawcy najczęściej działają dla własnej korzyści materialnej, naciągając pracujących z nimi reklamodawców.

BOT, zwany też robotem internetowym - to aplikacja lub oprogramowanie, która uruchamia automatyczne skrypty podczas działań w Internecie. BOTy powstały, aby usprawnić ludzką pracę, jednak bardzo szybko ewoluowały w wielu kierunkach. Możemy, więc wyodrębnić dobre BOTy, takie jak roboty indeksujące, chatboty lub chatterboty, ale też złośliwe, złe BOTy (spam BOTy, BOTy rejestracyjne, Skrobaczki, BOTy Zombie czy też fraud BOTy).

Fraud BOTy - to aplikację i programy powstałe po to, aby celowo zawyżać raporty przekazywane reklamodawcom przez ich nieuczciwych partnerów. Generują one sztuczne przejawy danej aktywności, na której zarabia fraudowy wydawca, jak fałszywe kliknięcia, rejestracje, wypełnione formularze kontaktowe itp.

BOTnet - jest to zbiór komputerów zainfekowanych przez złośliwe BOTy, które mogą z nich korzystać w ukryciu przed użytkownikami. Twórcy BOTów użytych do stworzenia BOTnetu sprawują, więc zdalną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami w ramach danego BOTnetu i dzięki niej mogą rozsyłać spam oraz przeprowadzać ataki, jak na przykład ataki DDoS.

Atak DDoS - atak przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów (najczęściej tworzących BOTnet) na system komputerowy lub usługę sieciową mający uniemożliwić jego działanie poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów.

Farma klików - zwane też farmami kliknięć to forma internetowego oszustwa, generującego sztuczne kliknięcia, a czasem również lajki (wtedy nazywane są farmami lajków). Najczęściej powstają one w biedniejszych krajach i składają się z kilku lub kilkunastu nisko opłacanych pracowników, którzy klikają reklamy, posty, fanpage, tweety lub inne formy aktywności online. Głównym obszarem ich działania są media społecznościowe (farmy zajmujące się pozyskiwaniem lajków w mediach społecznościowych i budowaniem sieci udostępnień), ale mogą one działać także, jako narzędzie oszustwa w marketingu afiliacyjnym (farmy zajmujące się pozyskiwaniem klików na stronach należących do właściciela farmy) i reklamach Google Ads (farmy zajmujące się generowaniem klików na reklamach należących do konkurentów ich klientów).

Farma BOTów – to specyficzna forma Farmy klików zajmująca się tworzeniem BOTów i rozprzestrzenianiem ich na masową skalę.

Cyfrowy Fingerprint urządzenia - to wirtualny odcisk palca danego sprzętu, a więc charakterystyczny dla danego urządzenia zbiór danych mogących pomóc zidentyfikować użytkownika przy ponownej aktywności w danej witrynie. Jest to zaawansowana technologia oparta na algorytmach tworzonych przez specjalistów. Takie programy zadają pytania danemu urządzeniu i gromadzą informacje pochodzące z przeglądarki, systemu operacyjnego, a nawet poszczególnych aplikacji. Otrzymane w ten sposób odpowiedzi to wielkie zbiory danych, które zamieniane są na znacznie krótsze ciągi bitów, stanowiacych właśnie cyfrowy fingerprint danego urządzenia. Techniki tego typu opierają się na założeniu o wirtualnej wyjątkowości, a więc zakładają, że prawdopodobieństwo, że algorytm stworzy taki sam fingerprint dla innego zbioru danych musi być minimalne.

Sztuczna inteligencja, AI – skrót AI pochodzi od angielskiego zwrotu artificial intelligence, jest to dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli inteligentnych zachowań oraz programów i systemów je symulujących. Kluczowy jest tutaj przymiotnik sztuczna, a więc inteligencja taka musi powstać w procesie inżynieryjnym. Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”.

Skontaktuj się z nami

w celu przedstawienia mi oferty produktów oraz w celach marketingowych. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu oraz adresu email dla celów marketingu bezpośredniego przez Spark DigitUP Sp. z o.o., właściciela serwisu TrafficWatchdog.pl.