Średnio 20% klików to fraudy

Nie płać za kliki generowane przez boty, konkurencję
lub niezainteresowanych wyklikiwaczy

Czym skutkuje wyklikiwanie Twoich reklam przez konkurencję?

Zespół TrafficWatchdog

31.08.2019 r.

click, spamming, click farms, cheating

Czym skutkuje wyklikiwanie Twoich reklam przez konkurencję

źródło: opracowanie własne

Kampanie Google Ads to od lat jedna z najczęściej wybieranych przez reklamodawców form reklamy online. Wraz z rosnącą popularnością tego rozwiązania zwiększyło się także zagrożenie, że przedsiębiorstwo padnie ofiarą wyklikiwania reklam przez nieuczciwą konkurencję lub zewnętrzne firmy świadczące tego typu usługi. Choć wydaje się, że szkodliwość takich fraudowych praktyk jest niewielka w rzeczywistości wyklikiwanie reklam Google Ads wiąże się dla reklamodawcy z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami nawet jeśli odbywa się na niewielką skalę. Jakie mogą być skutki wyklikiwania reklam?

 1. Zmarnowane środki finansowe.

  Kosztowność kampanii Google Ads zależy od wielu czynników – jak choćby koszt jednego kliknięcia, zastosowanych słów kluczowych, skala prowadzonych działań itp. Niezależnie jednak czy dana kampania kosztuje nas kilka set czy kilkanaście tysięcy złotych nie po to ją przeprowadzamy, aby zmarnować środki, które mogły zostać zainwestowane w inny sposób. A tak właśnie stanie się, jeśli nasz budżet Google Ads zostanie wyklikany przez nieuczciwą konkurencję lub wynajętą przez nią „firmę” zewnętrzną (jak na przykład farmy kliknięć).

 2. Inne koszty związane z wyklikiwaniem reklam Google Ads.

  Wyklikiwanie reklam to jednak nie tylko koszt sam w sobie. Należy dodać do niego również te dodatkowe jak na przykład czas, który poświęcony został na przygotowanie kampanii. Mówimy tutaj często o całym zespole pracowników - takie projekty powstają przy współpracy kilku działów (marketingu, grafiki, sprzedaży, IT, itp.), a zdarza się, że do opracowania ich zatrudniane są firmy zewnętrzne. Kolejnym kosztem, jaki należy uwzględnić jest koszt utraconej szansy na pozyskanie nowego klienta – w czasie, kiedy oszust wyklikuje nasze reklamy, mogły one zostać wyświetlone przez potencjalnego klienta.

 3. Wyższe koszty przyszłych kampanii – konieczność częstego zmieniania słów kluczowych.

  Dodatkowo wyklikiwanie reklam w jednej kampanii może wpływać negatywnie na nasze przyszłe działania marketingowe. Jeśli konkurencja zna słowa kluczowe, których używamy, może zajść potrzeba wybrania nowych. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że cena słów kluczowych często uzależniona jest od ilości kliknieć, a te przy nieuczciwym wyklikiwaniu zostały sztucznie zawyżone. Może to zaowocować tym, że w przyszłości za te same sformułowania będziemy zmuszeni zapłacić więcej. Jeśli zdecydujemy się na wybranie innych fraz, co nie zawsze będzie łatwe, konieczne może być opracowanie całkowicie nowej strategii marketingowej.

 4. Niemożliwość właściwego wykorzystania czasu, w którym kampania miała zostać przeprowadzona.

  Często kampanie przygotowywane są w związku z danym okresem – jak święta czy też pory roku. Jeśli nieuczciwa konkurencja wyklika budżet w Google Ads, odpowiedni moment na przeprowadzenie kampanii może minąć bezpowrotnie. Jest to szczególnie ważny aspekt dla biznesów sezonowych, generujących wysokie obroty w określonych przedziałach czasu. W tym przypadku efektem wyklikiwania reklam może być znaczny spadek sprzedaży w danym okresie. Obecnie, gdy tak duże znaczenie przypisywane jest real time marketingowi, a więc działaniom reklamowym stanowiącym reakcje na aktualne wydarzenia, niemożliwość właściwego wykorzystania chwili, może być dla przedsiębiorstwa znaczną stratą.

 5. Niska efektywność kampanii.

  Kolejny skutek wyklikiwania reklam jest szczególnie dotkliwy dla działu marketingu i innych zaangażowanych w daną kampanię pracowników firmy. Wyklikane przez konkurencje reklamy znacznie obniżą bowiem efektywność kampanii, co może negatywnie wpłynać na cały szereg statystyk. Nawet jeśli tego typu oszustwo zostanie uwzględnione podczas przygotowywania wniosków z kampanii, określenie poprawnych parametrów będzie niezwykle trudne, a decyzje podejmowane w oparciu o niewłaściwe dane mogą być katastrofalne w skutkach.

 6. Wprowadzanie w błąd klientów.

  Rozważając jakie negatywne konsekwencje mogą być spowodowane wyklikiwaniem reklam, nie można zapomnieć o ich odbiorcach. Jeśli słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, reklama miała zostać wyświetlona osobom zainteresowanym danym produktem lub usługą. Jednak działanie oszustów doprowadzić może do tego, że w odpowiedzi na ich wyszukiwanie przekazany zostanie im zupełnie inny wynik (na przykład jeśli konkurencja opłaciła te same słowa kluczowe, a następnie wyklikała nasz budżet reklamowy w Google Ads). W konsekwencji internauta nie otrzyma poszukiwanej informacji lub też nie będzie ona pełna. Takie wprowadzanie w błąd klientów to kolejny negatywny efekt wyklikiwania reklam.

Choć jasne jest, że wyklikiwanie reklam to dla reklamodawcy bardzo negatywne zjawisko, najczęściej sprowadzane jest ono do znacznych kosztów materialnych. Jest to ogromne uproszczenie tego złożonego problemu. Konsekwencje wyklikiwania reklam są bardziej rozległe niż początkowo może się zdawać, a przedstawione powyżej skutki to tylko wierzchołek góry lodowej. Można ich jednak uniknąć monitorując i właściwie analizując kliknięcia Google Ads. Jedną z firm oferujących na polskim rynku tego typu usługi jest TrafficWatchdog.

Skontaktuj się z nami

w celu przedstawienia mi oferty produktów oraz w celach marketingowych. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu oraz adresu email dla celów marketingu bezpośredniego przez Spark DigitUP Sp. z o.o., właściciela serwisu TrafficWatchdog.pl.