Średnio 20% klików to fraudy

Nie płać za kliki generowane przez boty, konkurencję
lub niezainteresowanych wyklikiwaczy

Wyklikiwanie reklam, fałszywe leady (leady śmieciowe) – definicja pojęć.

Zespół TrafficWatchdog

07.03.2019 r.

click, spamming, google ads

Wyklikiwanie reklam, fałszywe leady (leady śmieciowe) – definicja pojęć.

źródło: opracowanie własne

Chociaż wyklikiwanie reklam i fałszywe leady to jedne z najpowszechniejszych oszustw w marketingu internetowym pojęcia te wciąż nie doczekały się definicji. Chociaż nie jesteśmy portalem naukowym, uważamy się za eksperta w tych płaszczyznach – postaramy się więc poniżej odpowiedzieć na pytanie czym jest wyklikiwanie reklam oraz czym są fałszywe (śmieciowe) leady?

Wyklikiwanie reklam (click spamming) to oszustwo internetowe polegające na celowym generowaniu dużej ilości nieprawidłowych kliknięć. Przez nieprawidłowe kliknięcie rozumiemy tutaj każde kliknięcie, które oddane zostało świadomie, ale które nie miało na celu zapoznania się ze stroną docelową (na którą kliknięcie prowadzi) lub umieszczonym na niej contentem. Z takimi fałszywymi kliknięciami mamy do czynienia jeśli osoba klikająca nie jest zainteresowana ani samą ofertą reklamodawcy (właściciela strony docelowej), ani innymi treściami publikowanymi na danym serwisie, a mimo to dokonuje aktu kliknięcia (lub zleca tego typu zadanie innemu wykonawcy).

Najczęściej wyklikiwanie reklam dotyczy płatnych reklam Google Ads i doprowadzić może do wygenerowania zawyżonych kosztów dla reklamodawcy oraz wyczerpania dziennego limitu kampanii reklamowej Google Ads (jeśli taki został przewidziany przez reklamodawcę). W tej formie najczęściej za wyklikiwaniem reklam stoi konkurencja, niezadowoleni klienci lub inne osoby chcące zaszkodzić reklamodawcy.

Inną formą clik spammingu może być też generowanie sztucznych kliknięć przez osobę która współpracuje z reklamodawcą przy promocji konkretnej kampanii reklamowej. W tym przypadku celem może być otrzymanie zawyżonego wynagrodzenia od reklamodawcy, zawyżenie statystyk itp...

Wyklikiwania reklam może dokonywać człowiek lub grupa ludzi (jak ma to miejsce na farmach klików), ale również specjalnie stworzone w tym celu programy i aplikacje.

Najważniejsze cechy wyklikiwania reklam to:

  • celowość działania (może zdarzyć się, że do tego typy zdarzenia dojdzie w sposób niecelowy, a więc przypadkiem, osoba wyklikująca nie jest w takim wypadku oszustem i nie można mówić o click spammingu),
  • duże ilości generowanych nieprawidłowych kliknięć – przy czym ilość tę należy pojmować jako wartość zależną od statystyk danego serwisu internetowego jak ruch na stronie docelowej, dzienny limit Google Ads itp.
  • bardzo niską konwersję z wygenerowanych poprzez wyklikiwanie reklam kliknięć. Bardzo małą liczbę sprzedaży lub innych akcji zakładanych jako pożądany efekt kliknięcia w reklamę.

Mamy nadzieję, że powyższa definicja pomogła odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest wyklikiwanie reklam (clik spamming)? Zajmijmy się więc teraz fałszywymi leadami.

Lead to dane osoby lub firmy, które zostały wprowadzone na stronie internetowej, przekazane w formie wypełnionego formularza kontaktowego lub w innej formie zgłoszone lub przekazane danej firmie w celu nawiązania z nią kontaktu. Lead powinien stwarzać danemu przedsiębiorstwu możliwość skontaktowania się z potencjalnym klientem należy więc wspomnieć również o ochronie danych osobowych. Osoba, będąca właścicielem danych, którymi lead został wypełniony powinna wyrazić aktywną zgodę na przekazanie swoich danych oraz na kontakt ze strony firmy, do której lead trafia. Często można się też spotkać z definicją leada jako osoby, która wyraziła swoje zainteresowanie danym produktem lub usługą. Leady mogą napływać do firmy poprzez stronę i zamieszczone na niej formularze, ale mogą być również dostarczane przez Partnerów firmy – w takim wypadku mamy do czynienia z modelem rozliczania CPL (Cost per Lead), a więc wynagrodzenie naliczane jest za każdego pozyskanego leada, który spełni określone przez reklamodawcę warunki.

Czym więc będzie fałszywy (śmieciowy) lead?

Fałszywy (śmieciowy) lead to informacje kontaktowe danej osoby lub firmy przekazane do danego producenta lub usługodawcy bez uzyskania odpowiednich zgód osoby, której dane dotyczą, przesłane w niewłaściwy sposób albo zawierające błędy lub nieprawdziwe informacje. Fałszywość leada może więc wiązać się z kilkoma aspektami:

  • po pierwsze informacje mogą zostać przekazane w niewłaściwy sposób (na przykład poprzez źle wypełniony formularz, zły format numeru telefonu itp.),
  • po drugie przekazane dane mogą być fałszywe,
  • po trzecie część danych może zostać omyłkowo źle wprowadzona lub
  • po czwarte lead mógł zostać przekazany bez wyrażenia przez właściciela zawartych w nich danych odpowiednich zgód.

W każdym z tych wypadków lead jest fałszywy – można więc uznać, że z nieprawdziwym leadem mamy do czynienia wtedy, kiedy nie możemy użyć zawartych w nim danych, aby skontaktować się z potencjalnym klientem i przeprowadzić właściwej rozmowy sprzedażowej. Warto wspomnieć, że obsługiwanie fałszywych leadów również wiąże się z kosztami – na przykład koszt obsługi, wykonanego połączenia, wysłanej wiadomości itp.. Z dużymi ilościami śmieciowych leadów najczęściej spotkać się można podczas kampanii afiliacyjnych, kiedy rozliczanie odbywa się we wspomnianym już modelu CPL. W tym wypadku jeśli nieuczciwy partner generujący fałszywe leady działa celowo (czy to przez używanie czyichś danych bez odpowiedniej zgody, czy też jeśli wprowadzane dane są fałszywe) mamy również do czynienia z oszustwem internetowym.

Skontaktuj się z nami

w celu przedstawienia mi oferty produktów oraz w celach marketingowych. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Spark DigitUP Sp. z o.o. jako Administrator przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych poinformował mnie o przysługującym mi prawie do wglądu i informacji, usunięcia, zapomnienia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z [Polityki Prywatności].

w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu oraz adresu email dla celów marketingu bezpośredniego przez Spark DigitUP Sp. z o.o., właściciela serwisu TrafficWatchdog.pl.